Disclaimer

Hoewel de informatie die op deze site wordt aangeboden met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan Acorde geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik of naar aanleiding van informatie op deze site.