Hogere waardering ondernemers bij herstructurering en parkmanagement

Inspanningen ondernemers en gemeenten werpen vruchten af

Gezamenlijke activiteiten van bedrijven en overheden voor de kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen betalen zich uit in een hogere waardering voor het vestigingsklimaat. Ondernemers gevestigd op opgeknapte bedrijventerreinen en terreinen met parkmanagement zijn duidelijk meer tevreden over hun bedrijfsomgeving dan zes jaar geleden. Ook behoren veel van deze bedrijventerreinen tot de meest gewaardeerde in Rivierenland. Dit blijkt uit het onderzoek Bedrijven Onder Dak Rivierenland dat in opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland is uitgevoerd, in samenwerking met de gemeenten in Rivierenland.

Ondernemers geven Medel in Tiel en De Wildeman in Zaltbommel met respectievelijk 8,0 en 8,1 de hoogste rapportcijfers. Het geherstructureerde bedrijventerrein De Ooijk (Zaltbommel) geven de ondernemers een 7,6 als rapportcijfer. Dit was zes jaar geleden nog een 6,5. Het onderzoek geeft verder een goed beeld van de huisvestingswensen en verbouwings- en verplaatsingsplannen van ondernemers in Rivierenland. Bedrijfshuisvesting en groeimogelijkheden zijn belangrijk voor alle ondernemers en zijn mede bepalend voor het zakelijke succes.

Vraag naar distributieruimte het grootst
Bijna de helft (44%) van de ruimtevraag van ondernemers omvat de vraag naar opslag- en distributieruimte en13% van de vraag betreft productieruimte. Met name de bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en transport hebben behoefte aan bouwgrond om daarop een nieuw bedrijfspand te bouwen. Deze cijfers onderschrijven de verdere ontwikkeling van Rivierenland als logistieke hotspot.

Knelpunten bij verhuisplannen
De groep bedrijven die op zoek is naar een bestaand bedrijfspand is groter dan het aantal bedrijven dat een nieuw pand wil betrekken. Bedrijven die een bestaand pand zoeken hebben voornamelijk een kleinere ruimtevraag. Van de ondernemers met verhuisplannen ondervindt 20% echter problemen met het vinden van een geschikt bestaand pand. Het aanbod is voldoende, maar de panden voldoen niet altijd aan de specifieke wensen van de zoekende partij.
Het bestemmingsplan is voor 19% van de bedrijven een knelpunt bij hun verhuisplannen. De Kamer van Koophandel pleit daarom voor meer investeringsvriendelijke bestemmingsplannen. Gemeenten kunnen met hogere bebouwingspercentages en ruimere bestemmingen ervoor zorgen dat de kwaliteit van bedrijfspanden beter aansluit op de wensen van ondernemers.

Glasvezel
Ondernemers vinden een aansluiting op glasvezel steeds belangrijker worden. Noemde in 2007 nog 12% van de bedrijven met verhuisplannen dit als eis voor de nieuwe locatie, nu is dat 27%. Gemeenten die faciliteren in de aanleg van glasvezel leveren zo dus een bijdrage aan versterking van het vestigingsklimaat.

Bron: Hogere waardering ondernemers bij herstructurering en parkmanagement – KvK Midden Nederland