Nieuwe editie van Bedrijventerrein is uit!

In de nieuwe editie van Bedrijventerrein – met een nieuwe vormgeving – zoomt de redactie in op het begrip smart industry. Wat is het en hoe werkt het? En wat betekent het voor de inrichting van onze bedrijventerreinen?

In dit nummer ook een interview met de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus die zes jaar geleden de Taskforce Bedrijventerreinen leidde en een flinke pot geld vanuit het Rijk inzette voor de herstructureringsopgave. Nu vragen we hem naar zijn verwachtingen voor de Omgevingswet. Verder schreven drie ex-laboranten uit het Kennislab voor Urbanisme een artikel over de Bedrijvencamping. Dit is hun antwoord op de toegenomen behoefte aan flexibiliteit op bedrijventerreinen. Verder onder meer artikelen over user-based gebiedsontwikkeling in Berlijn (wat kunnen wij in Nederland daar van leren?) en het ecosysteem van Silicon Valley.

Bron: Nieuwe editie van Bedrijventerrein is uit – bedrijventerrein.biz