200 herbestemmingsprojecten online

Het Nationaal Programma Herbestemming heeft inmiddels 200 projecten opgenomen in zijn kennis- en projectenbank. Het betreft 190 binnenlandse projecten, waarvan meer dan honderd rijksmonumenten en tien buitenlandse projecten. De databank is rechtstreeks te benaderen via www.kennisbankherbestemming.nu

Dat laat het platform weten. Het Nationaal Programma Herbestemming werd drie jaar geleden gelanceerd om de kennis en informatie rondom herbestemming te verbeteren. Het is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het programma stimuleert herbestemming en initieert antwoorden op de groeiende vraag van leegstand, zoals die in het architectuur- en monumentenbeleid van de Rijksoverheid is onderkend.

De projecten zijn uitvoerig beschreven en van fotomateriaal en of video’s voorzien. Ook zijn de meeste projecten vaak gekoppeld aan een uitgebreider digitaal ‘dossier’ waarin dieper wordt ingegaan op de geanalyseerde aspecten: zo is er een dossier over financiering, ontwerp maar ook over duurzaamheid, krimp of tijdelijk gebruik.

Inmiddels is de site ook opengesteld voor niet-partners om hun projecten aan te leveren; een mogelijkheid waarvan wekelijks diverse partijen gebruikmaken. De beschrijvingen kunnen ook zelf in een verkorte versie worden ge-upload waardoor het eenvoudiger is om projecten in beeld te brengen.

Alhoewel de projecten vooral zijn beschreven vanuit inhoudelijke vragen – bijvoorbeeld financiën of duurzaamheid – kan het bestand ook per categorie gebouw worden gezocht. Dan blijkt bijvoorbeeld dat er twintig boerderijen zijn beschreven, 29 gebouwen van maatschappelijk vastgoed, 39 kerken/kloosters en 58 industriële gebouwen. Kantoorgebouwen zijn nog in de minderheid (achttien stuks), omdat er veel goede voorbeelden zijn te vinden op de site van Agentschap NL.

In het E-magazine/ www.herbestemming.nu van het Nationaal Programma Herbestemming en in de gratis nieuwsvoorziening Herbestemming.NU die tweewekelijks verschijnt, worden steeds (nieuwe) voorbeeldprojecten uitgelicht. Daarnaast zijn ook voorbeelden geanalyseerd en beschreven in de brochurereeks ‘Een toekomst voor …’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ziewww.cultureelerfgoed.nl).

Bron: Vastgoedmarkt.nl