Duurzaam gebouw verdient zich terug

De huurprijs van kantoren met een groen energielabel ligt gemiddeld 10,7 procent hoger dan die van vergelijkbare kantoren met een niet-groen energielabel. De besparing op de energiekosten is bij een duurzaam gebouw echter veel hoger. Een duurzaam kantoor verdient zich dus terug.

Dit blijkt uit een onlangs gepresenteerd onderzoek [PDF] van de Dutch Green Building Council (DGBC), uitgevoerd door Luc Baas, afgestudeerd in de richting Real Estate and Housing aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft. De financiële winst die met verduurzaming te behalen valt, speelt voor huurders een steeds belangrijkere rol. De meeste huurders zijn tegenwoordig niet meer geïnteresseerd in een kantoorruimte zonder duurzaamheidscertificaat. De Nederlandse energielabels geven volgens de onderzoeker over het algemeen een goed beeld van het energieverbruik van een gebouw. Bovendien vergroten de labels de transparantie in de markt. Het energieverbruik is echter grotendeels afhankelijk van de technische staat van het gebouw, het gebruik van de kantoorruimte en de aard van de huurder. Deze aspecten worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het theoretische energielabel. In het onderzoek van Baas wordt het werkelijke verbruik wel betrokken.

Uit eerder onderzoek [PDF] blijkt dat huurders 32 procent van de bespaarde energiekosten bereid zijn te betalen aan additionele huur. De uitkomsten van het onderzoek van Baas tonen aan dat de extra huur onder dit percentage van 32 procent ligt. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om de ‘split-incentive’ tussen de huurder en de verhuurder op te lossen door duurzame initiatieven zoals Green Lease.

Baas maakte voor zijn onderzoek gebruik van databases met hierin alle waardebepalende factoren van kantoorgebouwen. Gebouwspecifieke kenmerken zijn verzameld in de DGBBenchmark, een initiatief van de DGBC. De energielabels en de energie-index zijn gecontroleerd en eventueel aangevuld met behulp van de Agentschap-NL-database. Vervolgens werden de 265 onderzochte kantoorpanden gekoppeld aan huurtransacties.

Bron: Vastgoedmarkt