Nederlandse bedrijfsruimtemarkt ondervindt hinder van zwakke economie

Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars publiceert maandag 19 augustus 2013 het rapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten. Hierin wordt de bedrijfsruimtemarkt in Nederland nader beschouwd voor de periode juli 2012 tot juli 2013. In de zevende editie van deze researchpublicatie wordt tevens ingegaan op de Nederlandse Logistieke Vastgoedmarkt. In de rapportage wordt duidelijk dat de bedrijfsruimtemarkt het afgelopen jaar, net als diverse andere vastgoedsegmenten, de gevolgen van de zwakke Nederlandse economie ondervindt. Na twee opeenvolgende jaren van een toenemend transactievolume is in het voorbije jaar het opnameniveau met 5% gedaald. Verder is het aanbodcijfer in een jaar opnieuw toegenomen tot boven de vijf miljoen vierkante meter.

Aanbod
Sinds 2009 is het aantal beschikbare vierkante meters bedrijfsruimte gestegen. Op 1 juli 2013 bedraagt het totaal aangeboden metrage bedrijfsruimte 5,1 miljoen vierkante meter. Daarmee is sprake van een aanbodtoename van 5% ten opzichte van een jaar geleden, eenzelfde aanbodstijging als het hieraan voorgaande jaar.

Opname
In het afgelopen jaar zijn in Nederland 1.171 bedrijfsruimte transacties geregistreerd. In totaal komt opnamevolume op 1.537.000 vierkante meter
bedrijfsruimte. Daarmee is sprake van een opnamedaling van 5% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In de twee jaren daarvoor was echter nog
sprake van een stijgend transactievolume.

De gemiddelde transactiegrootte van een bedrijfsruimteopname in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 bedraagt 1.312 vierkante meter. Wanneer de gemiddelde
transactiegrootte wordt vergeleken met het jaar daarvoor is sprake van lagere gemiddelde transactiegrootte dan het jaar ervoor. Een bedrijfsruimteopname was
toen gemiddeld 1.410 vierkante meter groot, een daling van bijna 100 vierkante meter op jaarbasis. Bij een gelijkblijvend aantal transacties en een verder
dalende gemiddelde transactiegrootte neemt het totale opnamevolume van bedrijfsruimte in de toekomst verder af.

Logistiek
Van het totale aantal vierkante meters bedrijfsruimte, vanaf 5.000 vierkante meter, in aanbod betreft meer dan de helft logistiek vastgoed. Op 1 juli 2013 stond 1.116.100 vierkante meter logistieke bedrijfsruimte te koop of te huur. In vergelijking met vorig jaar is sprake van een aanboddaling van 7%. In tijden van een zwakke economie waarin diverse vastgoedsegmenten een teruggang noteren, is de logistieke markt als dynamisch te kenmerken. In de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 is het transactievolume met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Waar het transactievolume vorig jaar nog gekenmerkt werd door een aantal grote transacties waaronder PostNL, is het opnamevolume van afgelopen jaar verspreid over meerdere partijen waaronder DocData, Rhenus en Schenker. Het betreft hierbij met name nieuwbouwobjecten in het zuiden van het land. Deze objecten zijn na realisatie vrijwel allemaal verkocht aan investeerders in logistiek vastgoed.

Verwachting
De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is zoals Dynamis eerder verwachtte niet ontkomen aan de veranderende markt en gebrekkige economie. Vooralsnog blijft de logistieke vastgoedmarkt hierop een uitzondering. Door de scheve vraag- en aanbodverhouding is de bedrijfsruimte markt als zeer ruim te typeren. Mede door
de huidige economische voorspellingen als toenemende faillissementen en werkloosheid, dalende bedrijfsinvesteringen, de economische krimp in 2013 en de negatieve verwachting van bedrijvigheid in Nederland, doet Dynamis verwachten dat het opnamevolume ook in de komende periode verder terugloopt en het aanbod nog enige tijd verder oploopt.

Bron: Dynamis