Omgevingsvergunning voor bouwen

Wilt u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig van uw gemeente. Via Omgevingsloket online kunt u met de vergunningcheck bepalen of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig hebt. Als uw bouwplannen veranderen, is het mogelijk dat u (opnieuw) een omgevingsvergunning voor bouwen moet aanvragen.

Vergunningvrij bouwen
In sommige gevallen hebt u geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien moet u zich houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen en het bestemmingsplan. Meer informatie over vergunningvrij verbouwen leest u in de brochure ‘Verbouwingen’.

Milieuprestatieberekening
U moet een milieuprestatieberekening toevoegen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van:

  • nieuwbouwwoningen.
  • kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2.

U berekent de milieuprestatie van het gebouw of bouwwerk met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet zorgt voor kortere procedures voor bouwprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van bedrijventerreinen en de bouw van woningen.

Bron: Businessparkmagazine.nl