Opname kantoor daalt 4,4 procent

Het landelijke opnamevolume van kantoorruimte is in de eerste helft van 2013 gedaald met 4,4 procent op jaarbasis naar 466.000 m2. Dat meldt CBRE in zijn MarketView Dutch Office Market.

In de vier grote agglomeraties in de Randstad bedraagt de totale daling 1,3 procent. Maar de individuele markten presteren verschillend: Rotterdam en Den Haag vertonen stijgingen van het opnamevolume, in Amsterdam en Utrecht zijn dalingen te zien.

Binnen de grote vier steden hebben de central business districts van Utrecht, Den Haag en Amsterdam de laagste leegstandscijfers. De tweedeling van de Nederlandse kantorenmarkt zet zich volgens CBRE voort. Ook op lokaal niveau: terwijl in Amsterdam het Arena-gebied zich gunstig ontwikkelt, lopen elders in Zuid-Oost de leegstandscijfers en incentives verder op.

Het beleggingsvolume in kantoren daalde vergeleken met de eerste helft van 2012 met 53,7 procent naar 458 miljoen euro. Maar in het vergelijkende cijfer van vorig jaar is nog de verkoop van de Philips High Tech Campus verwerkt voor 425 miljoen euro.

Bron: Vastgoedmarkt